Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Kuukausimaksu tulee olla maksettuna ennen valmennuskuukauden alkua (esimerkki: maaliskuun valmennuksen kuukausimaksu tulee olla maksettuna helmikuun puolella). Jos valmennuskausi alkaa kesken kalenterikuukauden, suhteutetaan kuukausimaksu toteutuneeseen valmennusaikaan, jonka jälkeen laskutus jatkuu kalenterikuukausittain.

Maksamatta jättäminen ei tarkoita sopimuksen purkamista, vaan irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Maksamatta jääneet kaudet ovat ulosottokelpoisia. Hyvinvointi Empirellä on oikeus pidättäytyä valmennuksen suorittamisesta, jos maksua ei ole suoritettu ajallaan. Hyvinvointi Empirellä on oikeus purkaa valmennussopimus, jos maksua ei ole suoritettu ajallaan.

Kuukausimaksuihin ei tule korotuksia kesken sopimuskauden. Halukkuudesta sopimuksen jatkamiseen asiakkaan tulee ilmoittaa yksi kalenterikuukausi ennen sopimuksen päättymistä. Hyvinvointi Empirellä on oikeus hinnan tarkistukseen sopimuskausien välissä.

Jos Hyvinvointi Empire on estynyt suorittamaan jo maksettua valmennusjaksoa, tulee maksu hyvittää joko rahallisesti tai korvaavalla valmennusjaksolla.

Asiakkaalla on oikeus purkaa valmennussopimus ilman merkittävää syytä. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi (esimerkki: irtosanominen tapahtuu helmikuussa, valmennus päättyy maaliskuun lopussa).